Tiszakeszi bemutatása

Tiszakeszi alföldi község. A Tisza által megosztott határának nagyobb – nyugati – hányada a Borsodi ártér, keleti – kisebbik – hányada pedig a Hortobágy része. A Borsodi ártér mintegy 35 km hosszúságban, 5-18 km szélességben húzódik Tiszavalk és Tiszapalkonya között.  A Tisza mellett az erdőség többszintes. A legnagyobb összefüggő tölgyes erdő – Rigós néven – a község belterületétől északra maradt meg, félkörben övezi a Tisza nagy kanyarja. Elnevezése a fészkelő énekesmadarakra, mindenekelőtt a sok rigóra utal.

Tiszakeszi hatalmas kocsányos-tölgyesei emlékét ma már csak egyetlen fa őrzi, az iskola udvarán: kora mintegy százötven-kétszáz év. A határ állatvilága a kiterjedt mezőgazdasági művelés mellett is gazdagnak tekinthető. Elsősorban az ártéri erdők buja növényzete jelent jó búvóhelyet és táplálékot is a vadaknak. Akad itt szarvas, őz és vaddisznó is. A ligetes erdőfordulatokkal tarkított mezőgazdasági művelésű területek az apróvadak számára jelentenek kedvező életteret. Nyúl, róka, nyest, görény, menyét, vadmacska, hermelin, borz, aranysakál jelenti itt a vadállományt. Különösen sok az apróvad a Rigósban.

A településen minden utca aszfalt burkolatú, járdák kiépítésére minden utcában sor került. A Községháza úton a Tiszához vezető útszakaszon térkővel kirakott sétány került kiépítésre. Településünk ékességei a Községháza út egyes részein kialakított parkok.

Érkezéskor a község bejáratánál üdvözli az ide látogatókat a Harsányi György Lajos emlékpark, melynek névadója községünk tehetséges festője, tovább haladva a Református templom útelágazásánál található egymással szemben elhelyezkedő zászló park és kopjafa. Minden utcában megoldott a közvilágítás. A Művelődési Ház a Polgármesteri Hivatal és a Református templom díszkivilágításban pompázik.