Pályázatunk

VP6-19.2.1.-20-5-17 Új falusi- és egyéb szálláshelyek kialakítása, meglévő falusi- és egyéb szálláshelyek szolgáltatás bővítése, minőségi fejlesztését célzó beruházások és egyéb turisztikai szolgáltatásfejlesztések támogatása.”

A támogatás intenzitása: 70%

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozása.

A támogatott projektben a Jurák-Lak Vendégház kialakítása valósult meg, meglévő épület felújításával, korszerűsítésével, eszközbeszerzéssel.

A támogatás keretében olyan koherens új tevékenységbővülés valósul meg, amely a vállalati működés és a munkavállalói szerepvállalás oldaláról is megfelelően elhivatott a fejlesztés iránt és képes a vállalt indikátorok teljesítésére. A beruházással szélesedik a vállalkozás tevékenységi köre, bővül kapacitása, erősödik piaci pozíciója. A projekt megvalósulása hozzájárul a FEST-ÜV 2011. Kft. tevékenységi körének, árbevételének növekedéséhez, a jelenlegi szakmai, piaci elvárások magasszintű elvégzéséhez.